Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia.

Por un medio rural vivo.

Cousas a ter en conta.

1.  ANÁLISIS DO SÓLO

·        Antes de realizar unha plantación é conveniente realizar unha análise da terra, no que comprobaremos que o chan é o adecuado e  saber as emendas necesarias para o correcto desenvolvemento do cultivo. 

2.  O CLIMA.

·        Haberá que realizar un estudo climático da zona, pluviometría, temperaturas, xeadas, etc., xa que poden influír na posterior rendibilidade da planta.3.  TIPO DE VARIEDADE. 

·        Unha vez comprobados os dous puntos anteriores, procederase á elección da variedade que mellor se adaptaría á zona.

·        Neste caso as variedades recomendadas serían as plantas autóctonas pola súa boa resistencia á humidade e por conseguinte ao clima de Galicia. ·       As variedades portuguesas como a Cobrançosa, son unhas variedades que se adaptan moi ben aos chans e climas galegos.4. MARCO DE PLANTACIÓN 

·        Outra decisión importantísima para o posterior desenvolvemento e rendemento da planta, é o marco de plantación, que por ser en Galicia recomendaríase un marco non inferior a 3 por 4.


5. FECHA DE PLANTACIÓN

 

·        Para a plantación convén evitar temperaturas extremas, épocas de xeadas e a época de máxima calor e sequía (de xuño  setembro), salvo se dispoñemos de rega desde o primeiro momento da plantación.


6. PREPARACIÓN DO TERREO 

·        Así mesmo para un bo enraizamiento e desenvolvemento da oliveira, serán necesarias unha serie de labores que sendo custosas só se realizarán unha vez na plantación, polo que non se deberían escatimar nelas.

·        O primeiro que hai que facer é arrincar as árbores existentes e a maleza e destoconar o chan. Posteriormente débese subsolar, gradear tantas veces como sexa necesario e aplicar as emendas determinadas polas análises de terra.


7. MATERIALES A UTILIZAR

·        Unha boa elección dos materiais auxiliares necesarios para o desenvolvemento da planta ata que alcance o estado adulto, é fundamental.

-Titores

-protectores

-Gomas de atado.

-Postes 


8. A REGA

·        As regas son importantes ata que a planta teña dous ou tres anos, a partir de entón pódese optar polo cultivo sen rega. Con todo aconsellamos a rega por goteo para maximizar as producións.