Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia.

Por un medio rural vivo.

A APAAG. Asociación de Produtores de Aceite e Aceituna de Galicia

Apag (Asociación de produtores de aceite e aceituna de Galicia) é unha asociación sen animo de lucro fundada en febreiro do 2015.

O propósito principal, é o agrupar a produtores tanto de olivas como de aceite das catro provincias galegas. En APAG teñen cabida tanto particulares como empresas que queiran unirse a outros nas mesmas condicións e compartir experiencias e coñecementos sobre a olivicultura en Galicia.

Así mesmo desde APAG, estase a asesorar: desde as posibles plantacións (cales serían os primeiros pasos a seguir, para ter éxito na inversión), pasando polo coidado das plantacións existentes (buscando cursos, e información), hasta a a salida final do producto buscando as condicións máis ventaxosas para os nosos asociados, negociando con todas as empresas interesadas (que xa son moitas).

Na actualidade, xuño de 2018, a asociación componse duns 120  socios das catro provincias, sumando un total de 145 000 oliveiras en 130 hectáreas repartidas en infinidade de pequenas leiras que van desde os 2000 metros cadrados ata as 7 hectáreas.

Dúas veces ao ano, realízase unha asemblea xeral de socios, onde se debate sobre as mellores técnicas de manexo do oliveiral en Galicia, coñecedores das diferencias que existen coas técnicas doutras zonas tradicionalmente expertas neste cultivo.

Trátanse temas de interese xeral e de como orientar as actividades e xestión da asociación polo ben dos socios.

Nas últimas asembleas, un dos temas candentes foi a solicitude de DOP ACEITE DE GALICIA que finalmente se presentou na Xunta de Galicia o 18 de marzo de 2016.

Igualmente cada pouco, realízanse charlas, cursos e excursións para optimizar os coñecementos de cada socio nos labores e coidados da súa plantación. 

 

Sabedores de que o cultivo da oliveira en Galicia precisa adaptarse a métodos acordes coa olivicultura moderna, entre os socios compártense dúbidas e solucións, basandonos en que facéndoo publico entre nós, a resposta orientada a un só, acaba sendo ensino para o resto.

Mediante o correo electrónico, web, un grupo de WhatsApp e facebook, compartimos dúbidas e solucións na medida que a nosa experiencia particular e grupal permítenolo.